Zaawansowane
Szkolenie Implantoprotetyczne

dla lekarzy stomatologów

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Od wycisku do gotowej odbudowy
protetycznej - aspekty leczenia
z wykorzystaniem wszczepów dentystycznych

Szkolenie prowadzi:

mgr tech. dent.

Bartłomiej Klęsk

Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec.

Magister chemii, technik dentystyczny z 27-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik laboratorium techniki dentystycznej w renomowanej, prywatnej klinice stomatologicznej. Pierwsze prace implantoprotetyczne wykonał w 1993 roku.

Z producentem implantów Alpha-Bio Tec związany od początku działalności na rynku polskim. Od 25 lat, jako Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec, sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez Alpha Bio Polska. Testuje i opiniuje nowe produkty wprowadzane na rynek w Polsce. Pozostaje w stałym kontakcie z działem projektów i rozwoju Alpha-Bio Tec w Izraelu.

Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych szkoleń dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologówi protetyków.

Najbliższe terminy szkolenia

O Szkoleniu

Dwudniowe szkolenie implantoprotetyczne. W trakcie szkolenia uczestnik pozna wszystkie procedury i rozwiązania stosowane w implantoprotetyce. Teoria i praktyka. Materiał szkoleniowy zawiera elementy protokołu klinicznego oraz laboratoryjnego w oparciu o bogaty i profesjonalny materiał zdjęciowy oraz zajęcia praktyczne na fantomach.

Program szkolenia

Moduł I:
Wprowadzenie do leczenia implantoprotetycznego

 

• Ocena warunków pacjenta
• Biomechanika prac na implantach
• Planowanie pracy przed etapem chirurgicznym -  współpraca z zespołem Chirurg-Protetyk-Technik

Moduł II:
Rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach

 

• Korona cementowana
• Korona przykręcana
• Mosty przykręcane i cementowane
• Prace typu Overdenture
• Szyny wskaźnikowe i szablony chirurgiczne ( zapoznanie się z technologią druku 3D)
• Prace tymczasowe pojedyncze oraz wielopunktowe
• Zapoznanie się z pełną gamą elementów protetycznych Alpha Bio Tec
• Protokoły postępowania klinicznego oraz laboratoryjnego
• Przepływ informacji pomiędzy gabinetem, a laboratorium
• Przewidywalność ostatecznego wyniku leczenia implantoprotetycznego (jak uniknąć najczęściej
popełnianych błędów)

Moduł III:
Warsztaty praktyczne

 

• Techniki pobierania wycisków (wyciski z poziomu implantów i z poziomu filarów, wyciski na łyżce otwartej i łyżce zamkniętej)
• Ocena pobranych wycisków
• Wykonanie modeli implantologicznych z maską dziąsłową (modele gipsowe i drukowane 3D)
• Protokoły postępowania z uzupełnieniami protetycznymi - przykręcanie prac w jamie ustnej
pacjenta (fantom)
• Wykonanie indywidualnej śruby gojącej (kształtowanie prawidłowego profilu wyłaniania)
• Wykonanie korony tymczasowej
• Protokół postępowania z pracami typu overdenture
• Repozycją/rebazacja/podścielanie prac overdenture (montaż czapek do protezy w jamie ustnej
pacjenta (fantom))

"W trakcie szkolenia poznasz różnicę pomiędzy standardową protetyką na zębach własnych pacjenta, a protetyką na implantach"


Skontaktuj się z nami

MarlenaOleś

Zastępca Dyrektor Zarządzającej

Napisz maila

MałgorzataŻmich

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila

AnnaBrycka

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila